FEM comarca

La nostra xarxa a l’Alt Empordà

Projecte tècnic compartit


El projecte atent una vintena de municipis de l’Alt Empordà, posant una persona de referència per atendre als joves i participar en el disseny de les polítiques de joventut del municipi.

Aquesta persona és un tècnic de joventut que treballa físicament a la localitat, i que es coordina amb el referent polític, les entitats, i els joves per tal de planificar el disseny de les actuacions juvenils.


A càrrec del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

  • específic per a cada municipi

  • específic per a cada municipi