Salut

Campanyes i projectes per a una vida saludable

Fem Salut


Amb la campanya Fem salut volem que cada jove adquireixi la informació necessària que el permeti prendre les millors decisions pel que fa a la seva salut, així com empoderar-se per tal que, si cal, pugui fer un acompanyament a companys o companyes que es trobin en situacions de risc o vulnerabilitat.

Aquest programa s’ofereix a les persones joves de la comarca que estan cursant 3r d’ESO a través d’una sessió de presentació del recurs i dels continguts als propis instituts. El recurs consta d’una llibreta amb separadors que aglutinen els diferents temes sobre salut a tenir en compte per a adquirir i desenvolupar uns bons hàbits saludables. Es complementa amb un enllaç a aquesta mateixa web on s’amplia informació de cada tema i es detallen serveis i recursos on accedir en cas necessari, mitjançant els següents vídeos explicatius i informació escrita complementària (que es pot trobar a l’apartat “documents”).


Hàbits Saludables

Per prendre decisions ens cal tenir tota la informació del que ens pot passar a nosaltres i al nostre entorn.

Si vols més informació, entra al següent enllaç sobre hàbits saludables.

Salut Emocional

Construeix les teves alegries i tingues cura de l’energia agressiva, la nostra pulsió de vida.

Si vols més informació, entra al següent enllaç sobre salut emocional.

Sexualitat

Qui acostuma a parlar de sexualitat? Si tinc dubtes què puc fer o amb qui puc parlar?

Si vols més informació, entra al següent enllaç sobre sexualitat.

Violències masclistes

Violència contra la dona vs. Violències masclistes.

Si vols més informació, entra al següent enllaç sobre violències masclistes.

TCA

Com podem acompanyar a una persona amb TCA?

Si vols més informació, entra al següent enllaç sobre trastorns de conducta alimentària.

Nutrició

Com ens afecten els canvis d’hàbits en la nostra alimentació?

Si vols més informació, entra al següent enllaç sobre nutrició.

Esports

I tu, per a què fas esport?

Si vols més informació, entra al següent enllaç sobre esports.

Primers auxilis

Què fem davant d’una emergència?

Si vols més informació, entra al següent enllaç sobre primers auxilis.

Sortir de festa

Tu tries com vols acabar la festa i quins són els teus límits.

Si vols més informació, entra al següent enllaç sobre sortir de festa.

Addiccions TIC

Hi ha una línia que separa el jugar molt del jugar massa?

Si vols més informació, entra al següent enllaç sobre addiccions TIC.